Nếu quý vị được 65 tuổi trở lên và có Medicare, WISH sẽ cung cấp một bản khảo sát sức khỏe miễn phí, bảo mật để giúp quý vị lập kế hoạch đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình.

Hầu hết mọi người đều muốn có cuộc sống tích cực, độc lập và sống trong nhà mình vào cuối đời. Chúng tôi muốn biến mong muốn đó thành sự thực. WISH là một chương trình miễn phí, kết nối quý vị với dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ khác, để quý vị có thể duy trì khả năng độc lập và tránh xa bệnh viện.

 • Trao đổi với một huấn luyện viên sức khỏe
 • Suy nghĩ về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị
 • Có kế hoạch giúp quý vị sống khỏe và vẫn ở trong nhà mình
 • Dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn phí
 • Không áp dụng các khoản đồng thanh toán hoặc xuất túi

Hãy giới thiệu

Nếu quý vị biết ai đó có thể nhận được lợi ích từ khảo sát sức khỏe miễn phí, bảo mật, hãy kể cho họ về chương trình và giải thích rằng quý vị muốn giới thiệu. Sau đó, điền vào giấy giới thiệu của WISH với người đó hoặc liên hệ với chuyên viên điều phố của WISH theo số 301-628-3177.

 

Cách Xác Định Người Cao Tuổi Có Nguy Cơ Suy Giảm Sức Khỏe

Giới thiệu khách hàng của quý vị đến với WISH nếu họ được 65 tuổi trở lên và

 • Ngày càng yếu
 • Gặp khó khăn khi thực hiện các hoạt động hàng ngày
 • Có vẻ lú lẫn
 • Có thay đổi mức hoạt động
 • Có thay đổi cơ cấu hỗ trợ của gia đình và xã hội
 • Có thay đổi về sự hỗ trợ tài chính
 • Gần đây bị té ngã hoặc sợ té ngã
 • Đã gọi 911 hoặc gần đây phải nằm viện

Phải Nói Gì Với Người Cao Tuổi Về WISH

 • WISH là một chương trình miễn phí để giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe và sống độc lập trong cộng đồng.
 • Một Huấn Luyện Viên Sức Khỏe có năng lực sẽ cung cấp khảo sát sức khỏe bảo mật và trao đổi với quý vị về các mục tiêu sức khỏe của quý vị.
 • Sau khảo sát, quý vị sẽ nhận được kế hoạch giúp quý vị sống khỏe và duy trì sức khỏe và tránh xa bệnh viện.
 • Dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn phí.
 • Tôi có thể yêu cầu một người trong chương trình liên hệ với quý vị hay không?

 

Hãy giới thiệu

WISH là miễn phí và bảo mật

Bạn có biết ai đó có thể hưởng lợi từ huấn luyện sức khoẻ không?

Chuyện Gì Xảy Ra Sau Khi Giới Thiệu?

Một chuyên viên điều phối sẽ gọi điện cho người được giới thiệu đến WISH và sẽ đặt ra một số câu hỏi để đảm bảo họ đáp ứng các yêu cầu điều kiện tham gia của chương trình. Những người đủ điều kiện sẽ nhận được khảo sát sức khỏe miễn phí, bảo mật để xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ.

WISH là gì?

WISH cung cấp miễn phí các cuộc điều tra sức khoẻ bí mật cho người từ 65 tuổi sống độc lập trong cộng đồng. Trong khi nhiều người vẫn năng động và tham gia vào cuộc sống sau này, người lớn tuổi có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khoẻ.
Đọc thêm>>

Hãy gọi số 301-628-3177 để xếp lịch khảo sát sức khỏe bảo mật, miễn phí.

Dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn phí. Giải thích ngôn ngữ có sẵn miễn phí.